Back

El col·legi Sant Ermengol forma part de la xarxa d’escoles de la Sagrada Família d’Urgell. El nostre projecte educatiu té com a objectiu vetllar pel creixement integral del nostre alumnat facilitant-li les eines necessàries per esdevenir una persona competent i autònoma.

Què oferim?

 • Educació infantil
 • Educació primària
 • ESO
 • Batxillerat

Com ho fem?

Amb un equip humà compromès que acompanya a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge.

Amb projectes, activitats competencials o cooperatives que engresquin als nostres alumnes potenciant un aprenentatge globalitzat i significatiu.

Amb la participació activa de les famílies col·laborant en diferents moments i activitats.

Amb un consolidat projecte d’acció tutorial i una orientació personal i professional per part de l’equip psicopedagògic del centre.

Amb responsabilitat i un ferm compromís institucional i social amb les entitats públiques i socials del país.

Amb unes instal·lacions i uns espais d’aprenentatge que afavoreixen el treball individual o grupal.

Amb l’experiència de més de 55 anys dedicats a l’educació.

PERFIL COMPETENCIAL DE SORTIDA DE L’ALUMNE

La nostra escola treballa per tal que els alumnes al finalitzar l’escolaritat siguin EXPERTS EN HUMANITAT.

Així doncs, treballem per promoure i aconseguir:

 • Una persona amb VALORS HUMANS I CRISTIANS: solidaritat, gratuïtat, pau, amor, bondat, llibertat… Oberta a la transcendència, respectuosa amb la diversitat de creences i compromesa.
 • Una persona ACOLLIDORA, amb vocació de servei, sensible a les necessitats dels altres i capaç de crear el seu propi camí, entenent que a la vida tots som diferents i que en la diversitat trobem la riquesa.
 • Una persona RESPECTUOSA que tracta bé a tothom: família, companys, docents, i altres persones del seu entorn.
 • Una persona ASSERTIVA, REFLEXIVA, CONCILIADORA I COHERENT, capaç de gestionar les emocions i d’expressar els seus propis sentiments.
 • Una persona ÈTICA i EMPÀTICA, que sigui sensible a les injustícies, rebutjant tota discriminació, defensant la pau i treballant per la justícia, el bé comú i l’equitat.
 • Una persona RESILIENT i PROACTIVA, capaç d’assumir el control de la seva conducta vital de manera activa, d’afrontar les situacions difícils, de prendre la iniciativa en el desenvolupament d’accions per generar millores i d’assumir responsabilitats.
 • Una persona AUTÒNOMA que té capacitat d’actuar lliurement, amb motivació per aprendre i que pren decisions. Capaç d’ADAPTAR-SE a diferents situacions, reconeixement i acceptant els propis errors.
 • Una persona que practica HÀBITS SALUDABLES i compromesa amb el medi ambient.
 • Una persona amb SENTIT CRÍTIC, que expressa la seva opinió de forma raonada. Té idees, valors i criteris propis, fruit de l’observació i la reflexió. Capaç de gestionar la informació per transformar-la en aprenentatge i compartir-la. Fa autoavaluació i és crítica amb si mateixa per poder millorar.
 • Una persona INVESTIGADORA, EMPRENEDORA I CURIOSA que comprèn els processos i procediments en profunditat, mitjançant la investigació i que utilitza les competències STEAM (ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) en la recerca de solucions a problemes o en la creació de nous productes a la vida quotidiana.
 • Una persona CREATIVA i COMPETENT EN L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES, que les empra de manera responsable i ètica, amb coneixement de les seves possibilitats i limitacions. Respecta la intimitat pròpia i l’aliena, i coneix els drets i deures del bon ús de les xarxes socials.
 • Una persona COMUNICATIVA I PLURILINGÜE amb domini de la llengua oficial i d’altres llengües.