Back

INFORMACIONS GENERALS

Les jornades de portes obertes es celebraran el proper dijous 8 de febrer (educació infantil) i 22 de març (batxillerat). Aquestes jornades permeten conèixer de prop les característiques del col·legi i la nostra oferta educativa. Aquest curs també es realitzaran trobades presencials amb la directora o els caps d’estudis amb les famílies que ho desitgin. Una oportunitat per plantejar preguntes i resoldre dubtes de manera més personal. Podeu concretar una cita escrivint un correu electrònic a la directora o els caps d’estudis (adreces a l’apartat equip humà). 

Les preinscripcions per al curs escolar 2024-2025 es podran fer del 19 de febrer al 27 de març. Més informació aquí.

Per tal de fer les previsions de places disponibles i gestionar la preinscripció, la sol·licitud de plaça dels germans es tramitarà el mes de gener.

PREINSCRIPCIONS

El tràmit de presentació de la sol·licitud de plaça al col·legi Sant Ermengol el podran realitzar els progenitors o tutors legals dels infants i s’efectuarà durant les dates de preinscripció establertes pel Govern d’Andorra i de manera presencial a la secretaria del col·legi (de 8h a 17h). 

A la web del col·legi podeu descarregar el document de la preinscripció que s’haurà de lliurar amb la documentació requerida a la sol·licitud (document d’identificació personal i notes del darrer curs escolar a partir d’educació primària).

Es recorda que aquest procediment només és vàlid per a les famílies que desitgin efectuar una sol·licitud de plaça al nostre centre i que no s’ha de fer per a les renovacions de matrícules.

Sol·licitud de preinscripció escolar descarregar sol·licitud

Oferta formativa col·legi Sant Ermengol enllaç

Missió, visió i valors i col·legi Sant Ermengol enllaç

 

MATRICULACIONS

  • NOUS ALUMNES

El tràmit per al procés de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada s’haurà de fer de manera presencial a la secretaria del col·legi, un cop la matrícula quedi formalitzada quan els progenitors o tutors legals rebin un correu electrònic o una trucada de confirmació de l’escola.

Posteriorment, s’hauran de desplaçar al Servei de Tràmits del Govern o a les oficines de tràmits comunals, per registrar aquest document, juntament amb la sol·licitud d’inscripció escolar del Govern d’Andorra (aquest tràmit és vàlid per la primera inscripció en un centre escolar del país o un canvi de centre escolar).

  • ALUMNES ACTUALS

El col·legi facilitarà a totes les famílies actuals del centre, la renovació de matricula. El document de renovació lliurat per l’escola s’haurà d’entregar degudament omplert i signat pels pares o tutors legals al tutor/a de l’alumne/a.

S’informarà de les dates de matriculació.