Back

La pastoral al col·legi Sant Ermengol

La pastoral és un conjunt d’accions compartides que enforteixen la vivència de la fe a través de l’educació, afavorint moments d’interioritat, d’autoconeixement, de reflexió, de solidaritat i de celebració.

Al col·legi, aquest servei s’encomana a un equip format per diferents docents d’educació infantil, primària, ESO i batxillerat que s’encarreguen, conjuntament amb el/la Coordinar/a de pastoral del centre, d’organitzar i planificar el pla d’animació pastoral: bons dies, campanyes solidàries, celebracions religioses, propostes formatives…

No obstant, aquesta tasca evangelitzadora recau sobre tots els agents implicats en l’educació dels nostres alumnes.

A més,  comptem amb la presència religiosa dels mossens Toni Elvira i Pepe Chisvert i el suport del Bisbat d’Urgell, l’Institut de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell i la Fundació Escoles Cristianes de Catalunya.

celebració Mare Janer

capella escola

Canòlich Music a les aules

campanya recollida d'aliments