Back

Servei d’Assessorament Psicopedagògic (SAPP)

La funció del SAPP i, per tant, dels professionals que el formem és assessorar, segons criteris psicopedagògics tots els membres de la comunitat educativa i col·laborar en els diferents àmbits de l’escola: equip directiu, docents, alumnes i famílies. 

Quan un tutor o un docent considera que cal l’acompanyament del SAPP, es reuneix amb l’assessora corresponent per plantejar-li la demanda i així poder establir conjuntament el pla d’actuació necessari, tenint en compte els diferents actors que l’han de conformar. No obstant això, tant els alumnes com les famílies, quan ho considerin necessari, poden posar-se en contacte directament amb aquesta assessora segons el nivell educatiu que cursa l’alumne i demanar l’acompanyament que necessitin.

Els casos pels quals se sol requerir la col·laboració del SAPP poden ser conflictes en les relacions entre iguals, dificultats per establir hàbits adequats, dificultats en l’aprenentatge o en la conducta, situacions familiars complexes, malestar psicològic o emocional, entre altres.

Quan és necessari, ens coordinem amb altres professionals externs que treballen amb els alumnes: CSMIJ, Hospital de dia, Infància, Serveis socials, psiquiatres, psicòlegs… per tal de poder ajudar de la millor manera els nostres alumnes.